01 سپتامبر 2020
سپتامبر 1, 2020

حقایقی جالب از کره ماه

0 دیدگاه

حقایقی جالب از کره ماه

سمت پنهان ماه نیمکره ای از کره ی ماه است که به طور دائمی از کره ی زمین روی گردان است. سمت رو به زمین از کره ی ماه را سمت پیدای ماه می نامند. برای اندک آشنایی با کره ی ماه ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

ماه تنها قمر سیاره ی زمین است که با بازتاباندن نور خورشید، شب های زمین را کمی روشن می کند. ماه پنجمین قمر طبیعی بزرگ در سامانه ی خورشیدی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این سامانه است. قطر سیاره ماه حدود ۳٬۴۷۶ کیلومتر است.

جو ندارد و در پهنه ی آن دهانه های برخوردی در پی برخورد سنگ های آسمانی پدید آمده است. مساحت سطح آن حدود ۳۸ میلیون کیلومتر مربع (دقیق تر ۳۷ میلیون و ۹۳۰ هزار) است که در مقام مقایسه از مساحت قاره آسیا کمتر است.

کره ماه چهاردهمین جسم در سامانه خورشیدی بر پایه ی جرم و حجم می باشد. قطر کره ی ماه یک چهارم کره ی زمین است و هیچ سیاره ی دیگری در سامانه ی خورشیدی، نسبت به اندازه ی خود، دورگردی به این بزرگی ندارد. چگالی ماه چهار پنجم چگالی زمین است.

ماه,کره ماه
آشنایی با عجایب ماه

انسان ها از قدیم از کره ی ماه و چرخش منظم آن برای گاه شماری، به ویژه در کشاورزی، بهره می گرفتند. مسافران و دریانوردان نیز از نور و حضور ماه برای جهت یابی و ناوبری استفاده می کردند؛ سیاره ماه همچنین در اسطوره های اقوام حضور زیادی داشته و در برخی فرهنگ ها حتی آن را به عنوان یک ایزد پرستش می کرده اند.

گرانش (جاذبه ی) ماه باعث به وجود آمدن جذر و مد آب های کره ی زمین می شود. گرانش کره ی ماه همچنین باعث باثبات ماندن محور گردش زمین به دور خود می شود که درصورت عدم وجود ماه، انحراف محوری زمین مرتباً تغییر می کرد و این امر باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل ها در زمین می شد.

کره ماه برخلاف زمین دارای اکوسیستم زنده برسطح خود نیست که با استفاده از آن انسان ها بتوانند به کشاورزی و رشد دام برای مصارف مختلف بپردازند.

یکی دیگر از تفاوت های کره ماه با زمین، آسیب پذیر بودن ماه در برابر اشعه های کیهانی و طوفان های خورشیدی به نسبت زمین است.

همانطور که گفته شد بر روی ماه هیچ جوی وجود ندارد ولی طبق بررسی های صورت گرفته بر روی ماه یخ وجود دارد و دانشمندان ناسا معتقد بر آن هستند که این یخ ناشی از ذرات رها شده از دنباله دارها هست که در سطح سرد ماه تبدیل به یخ می شود.

کره ماه ناپدید خواهد شد

مدار کره ماه هر سال ۴ سانتیمتر از زمین دورتر می شود، یعنی طی ۵۰۰ میلیون سال آینده کره ماه ۱۴۶۰۰ مایل (حدود ۲۳۴۹۶ کیلومتر) از مکان فعلی اش دورتر خواهد بود.

تحقیق در مورد ماه,کره ماه از نزدیک
عکس کره ماه

کره ماه کامل را می توان از روی زمین مشاهده کرد؟!

بیشتر کتاب های مرجع در این مورد این گونه اعلام کرده اند که هرگز نمی توان کره کامل ماه را از سطح زمین مشاهده کرد و حداکثر ما می توانیم نیمی از آن را مشاهده کنیم. اما حقیقت این است که در طول مدار بیضوی ما می توانیم حدودا 59 درصد کره ماه را از سطح زمین به خوبی مشاهده کنیم که شاید برای شما جالب باشد.
نخستین روبات چینی در ماه +عکس
ماه، 100 میلیون سال جوانتر شد!

از این رو 41 درصد باقی کره ماه به هیچ وجه قابل مشاهده از کره زمین نیست و قطعا اگر کسی در این 41 درصد ماه قرار بگیرد، قطعا نمی تواند کره زمین را مشاهده کند!

در زمینه آب، تا چند دهه پیش، محققان اعتقاد داشتند بر سطح کره ماه آب وجود ندارد، اما مطالعات نشان داده است مولکول های آب بر سطح کره ماه وجود دارد که با جمع آوری آنها می توان به منابع آب مایع دست پیدا کرد.

افزون بر منابع آب در اتمسفر کره ماه، یکی دیگر از منابع تامین آب در کره ماه، باد‌های خورشیدی است. در اثر باد‌های خورشیدی پروتون ها با الکترون هایی که بر روی کره ماه وجود دارند برخورد می کنند و اتم هیدروژن را تولید می کنند.